تحقیق, مقاله, پایان نامه, پروژه های حقوقی, اقدام پژوهی, مبانی نظری و ادبیات پژوهش
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
ماردین ماردین ماردین ماردین ماردین ماردین

اطلاعیه فروشگاه

همه محصولات فروشگاه بصورت فایل word با قابلیت ویرایش در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. برای سهولت در دستیابی به موضوع مورد نظر از قسمت دسته بندی محصولات و یا جستجوگر سایت استفاده کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از طریق پشتیبانی فروشگاه و یا ایمیل payannameh@chmail.ir در 24 ساعت شبانه روز با ما در ارتباط باشید. ارتباط تلگرامی از طریق mardinfile@

مبانی نظری و پیشینه عدم اطمینان و ویژگیهای کیفی سود

مبانی نظری و پیشینه عدم اطمینان و ویژگیهای کیفی سود مبانی نظری و پیشینه عدم اطمینان و ویژگی های کیفی سود 72 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه. 18   2-2 -گفتار نخست: به مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان. 20 2-2-1 -شرايط عدم اطمينان در تصميم گيري.. 20 2-2-2-عوامل عدم اطمينان. 24 2-2-2-1نبود اطلاعات... 24 2-2-2-2- انباشتگي اطلاعات( پيچيدگي) 25 2-2-2-3- شواهد متضاد. 25 2-2-2-4- ابهام. 26 2-2-2-5- اندازه گيري.. 26 2-2-3 -آثار شرایط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی

مبانی نظری و پیشینه ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی مبانی نظری و پیشینه ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی 90 صفحه همراه با منابع 2-1)مقدمه ۲-۲)  مبانی نظری 2-2-1)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری 2-2-1-1)حسابداری تعهدی 2-2-1-2)مفهوم اقلام تعهدی 2-2-1-3)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری 2-2-1-4)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام درگزارشگری مالی 2-2-1-5)کیفیت اقلام تعهدی 2-2-1-6)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری 56 صفحه همراه با منابع 2-1 مقدمه. 9 2-2 تعریف صندوق های سرمایه گذاری.. 11 2-3 تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری.. 12 2-4 پیشینه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. 13 2-4-1-قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. 13 2-4-2 بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. 13 2-5 اهداف صندوق های سرمایه گذاری.. 14 2-5-1درآمد. 14 2-5-2رشد. 14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی 47 صفحه همراه با منابع 1-2 مقدمه.......................................................................................................................12 بخش اول: مبانی نظری تحقیق.............................................................................................12 2-2 مدیریت سود.......................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و مدیریت سود

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و مدیریت سود مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و مدیریت سود 76 صفحه همراه با منابع 2-1) مقدمه........................................................................................................................................................ 16 بخش اول 16 2-2) سرمایه فکری .... ............................................................................................................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی 60 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه ................................................................................................................................................19 2-2- تعریف سرمایه فکری .............................................................................................................................19 2-3- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت

مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت 54 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه........................................................................................................................ 10 2-2- حاکمیت شرکتی.............................................................................................................. 11 2-3- اصول حاکمیت شرکتی................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی

مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی 32 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه . 12 2-2- ساختار مالکیت ... 13 2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی .. 13 2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران . 14 2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره 14 2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر . 14 2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه 36 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه.............................................................................................................. 11 2-2- مباني نظري ........................................................................................................... 11 2-2-1- ساختار سرمایه................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد 39 صفحه همراه با منابع 2-1 مقدمه . 12 2 – 2 ادبیات موضوعی .. 13 2-2-1- تعریف ساختار سرمایه . 13 2-2-1-1-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه . 14 2-2-1-1-1- نظریه  درآمد خالص 15 2-2-1-1-2- نظریه درآمد عملیاتی خالص ..... 15 2-2-1-1-3-نظریه سنتی .. 15 2-2-1-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها 16 2-2-1-2- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی

مبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی مبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی 55 صفحه همراه با منابع 2-1: مقدمه . 13 2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازي .. 15 2-3: خصوصی سازی .. 16 2-4: خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري .. 17 2-5: مفهوم خصوصی سازی .. 18 2-6: تعاریف خصوصی سازی .. 19 2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی .. 21 2-8: روش های خصوصی سازی .. 23 2-9: دلایل خصوصی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه حسابداری منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه حسابداری منابع انسانی مبانی نظری و پیشینه حسابداری منابع انسانی 46 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه. 13 2-2 انواع سرمایه سازمانی.. 14 2-2-1- سرمایه فیزیکی.. 16 2-2-2- سرمایه ساختاری.. 17 2-2-3- سرمایه انسانی.. 18 2-3- حسابداری منابع انسانی.. 20 2-3-1‌- تعریف حسابداری منابع انسانی.. 20 2-3-‌2- تاریخچه حسابداری منابع انسانی.. 22 2-3-‌3‌- حسابداری منابع انسانی چیست؟. 28 2-3- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی 40 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه...11 2-2- حاکمیت شرکتی..11 2-3-  نظامهای حاکمیت شرکتی.. 13 2-4- حاکمیت شرکتی ونمایندگی.. 15 2-5- کارایی پیش‏بینی‏شده وکارایی واقعی‏.. 16 2-6- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی.. 17 2-7- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی.. 17 2-8- اصول حاکمیت شرکتی.. 20 2-9- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها 23  2-10- ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی 70 صفحه همراه با منابع 2-1- ادبیات تحقیق. 10 2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11 2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11 2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13 2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15 2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17 2-4-1- نظریه نمایندگی. 18 2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19 2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تقسيم سود سهام در بازار رو به ركود

مبانی نظری و پیشینه تقسيم سود سهام در بازار رو به ركود مبانی نظری و پیشینه تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود 37 صفحه همراه با منابع مقدمه 14 تقسيم سود 17 اهميت تقسيم سود 17 اهداف سياست تقسيم سود 18 اشکال مختلف پرداخت سود سهام 19 سود سهام نقدی 19 سود غیر نقدی سهام 19 سود سهمی یا سهام جایزه 20 سود تصفیه 20 سياست تقسيم سود 20 تقسيم سود ثابت و معين بين سهامداران 21 سياست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافي 21 تقسيم درصد ثابتي از س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی

مبانی نظری و پیشینه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی مبانی نظری و پیشینه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی 75 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه. 28 2-2- مبانی نظری فناوری اطلاعات ... 28 2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات ... 28 2-2-2- انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها 31 2-2-3- اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ها 33 2-2-4- اثرات فناوری اطلاعات در بهره وري سازمان ها 34 2-3- مبانی نظری بانکداری الکترونی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه بهره وری و سیاست تقسیم سود

مبانی نظری و پیشینه بهره وری و سیاست تقسیم سود مبانی نظری و پیشینه بهره وری و سیاست تقسیم سود 46 صفحه همراه با منابع 2-1 مقدمه  15 2-2 بهره ­وری   15 2-2-1 بهره­ وری و تعاریف آن. 15 2-2-2 اهمیت بهره ­وری.. 18 2-2-3 سطوح بهره ­وری.. 19 2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهره­ وری.. 22 2-2-5 روش­های مختلف محاسبه ی بهره ­وری.. 23 2-2-6 شاخص­های بهره­ وری کلی عوامل تولید. 26 2-2-7 م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات

مبانی نظری و پیشینه بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات مبانی نظری و پیشینه بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات 57 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه.......................................................................................................................... 9 2-2- مفاهیم مرتبط به بازار محصول......................................................................................... 10 2-2-1- ساختار بازار........................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه آموزش حسابداری و هوش هیجانی

مبانی نظری و پیشینه آموزش حسابداری و هوش هیجانی مبانی نظری و پیشینه آموزش حسابداری و هوش هیجانی 40 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه. 11 2-2- هوش.... 11 2-2-1- تعریف هوش.... 12 2-2-2- انواع هوش.... 12 2-3- هوش هیجانی.. 14 2-3-1- تعاریف هوش هیجانی.. 15 2-3-2- ابعاد هوش هیجانی.. 17 2-3-3- دیدگاه‌های هوش هیجانی.. 19 2-3-3-1- دیدگاه توانمندی.. 20 2-3-3-2- دیدگاه مختلط... 20 2-3-4- مدل‌های هوش هیجانی.. 21 2 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

مبانی نظری و پیشینه استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش   مبانی نظری و پیشینه استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش 93 صفحه همراه با منابع 2-1 مقدمه. 16 2-2 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش... 17 2-3 اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش... 19 2-4 مدیریت سرمایه در گردش... 21 2-5 اهمیت مدیریت سرمایه درگردش... 23 2-6 استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب.. 24 2-7 استراتژی چیست؟. 25 2-7-1 ماهیت و اهداف استراتژی.. 26 2-7-2 سلسله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه استانداردهای زیست محیطی

مبانی نظری و پیشینه استانداردهای زیست محیطی مبانی نظری و پیشینه استانداردهای زیست محیطی   28 صفحه همراه با منابع              2-1     مقدمه...................................................................................................................................13               2-2     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی

مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکت های صنعتی 51 صفحه همراه با منابع 2-1   مقدمه . 14 2-2   بخش اول) عملکرد . 15 2-2-1 مفهوم و تعاريف عملكرد . 15 2-2-2 تاريخچه ارزيابي عملكرد . 16 2-2-3 فرايند ارزيابي عملكرد . 17 2-2-4 ارزيابي و اندازه گيري عملكرد . 18 2-2-5 اهداف ارزيابي عملكرد . 20 2-2-6 عملكرد كاركنان . 22 2-3   بخش دوم) مدل هاي ارز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه اخلاق حرفه ای و رهبری مالی

 مبانی نظری و پیشینه اخلاق حرفه ای و رهبری مالی  مبانی نظری و پیشینه اخلاق حرفه ای و رهبری مالی 40 صفحه همراه با منابع 2-1 مقدمه. 15 2-2 مبانی نظری تحقیق.. 15 2-2-1 تعریف اخلاق.. 15 2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق.. 16 2-2-1-2 اهمیت اخلاق.. 16 2-2-1-3  انواع اخلاق.. 17 2-2-2 اخلاق حرفه ای.. 17 2-2-2-1 مفهوم اخلاق حرفه‌اي.. 18 2-2-2-2 ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي.. 18 2-2-2-3 ويژگي‌ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه ورشکستگی

مبانی نظری و پیشینه ورشکستگی مبانی نظری و پیشینه ورشکستگی 50 صفحه همراه با منابع بخش اول : ادبیات و مبانی نظری تحقیق (1-2 مقدمه ..................................................................14  (2-2 تعاریف ورشکستگی...............................................................................15 (3-2 دلایل ورشکستگی..............................................................................17 (4-2 مراحل ورشکس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه محافظه کاری

مبانی نظری و پیشینه محافظه کاری مبانی نظری و پیشینه محافظه کاری 21 صفحه همراه با منابع مقدمه بخش اول: مبانی نظری تحقیق 2-2-1- مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری   2-2-1-1- تعریف محافظه کاری   2-2-1-2- اریب رفتاری محافظه کاری   2-2-1-3- طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله   2-2-1-4- تفاسیر محافظه کاری     2-2-1-4-1- تفسیر قراردادی     2-2-1-4-2- تفسیر دعاوی قضایی  &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری 62 صفحه همراه با منابع 2-1- ادبيات نظري سرمايه فكري.. 11 2-2- مروري بر چشم انداز تاريخي سرمايه فكري.. 13 2-3- تعريف سرمايه فكري.. 15 2-4- انواع طبقه بندي اجزاي سرمايه فكري.. 17 2-5- شباهت ها 29 2-5-1- سرمايه انساني.. 29 2-5-2- سرمايه ساختاري (سازماني) 31 2-5-3- سرمايه ارتباطي (مشتري)‌ 32 2-6- سنجش سرمايه فكري.. 33 2-6-1- دلايل سنجش سر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه حسابرسی

مبانی نظری و پیشینه حسابرسی مبانی نظری و پیشینه حسابرسی 45 صفحه همراه با منابع 2-1- مقدمه............................................... 12 2-2- مبانی نظری................................................ 12 2-2-1- تاريخچه حسابرسي................................................................ 13 2-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی........................................... 16 2-2-3-تئوری حسابرسی............................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه افشای اطلاعات در حسابداری

مبانی نظری و پیشینه افشای اطلاعات در حسابداری مبانی نظری و پیشینه افشای اطلاعات در حسابداری 42 صفحه همراه با منابع مقدمه ......                                                    &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه ارزیابی متوازن

مبانی نظری و پیشینه ارزیابی متوازن  مبانی نظری و پیشینه ارزیابی متوازن 45 صفحه همراه با منابع مقدمه............................................................... 9 2-2- ارزیابی عملکرد ...................................... 11 2-2-1- معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد........................................... 13 2-2-2- مشکلات معیارهای مالی سنتی .................................... 13 2-3- روش ارزیابی متوازن............. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
تعداد صفحه(2):
پرفروش ترین محصولات
filesell filesell