فروشگاه فایل های دانشجویی ماردین فروشگاه فایل های دانشجویی ماردین فروشگاه فایل های دانشجویی ماردین فروشگاه فایل های دانشجویی ماردین فروشگاه فایل های دانشجویی ماردین
برای سهولت در دستیابی به محصولات مورد نظر از قسمت دسته بندی محصولات و یا جستجوگر سایت استفاده نمایید. در هنگام پرداخت از درگاه بانکی، ممکن است به علت ترافیک بالا و شلوغی، عملیات پرداخت تکمیل نگردد، می توانید چند دقیقه بعد امتحان کنید و یا درگاه بانکی را عوض کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از قسمت تماس با ما و یا پشتیبانی فروشگاه مشکلات و سوالات خود را مطرح کنید

مبانی نظری همیاری های اقتصادی

مبانی نظری همیاری های اقتصادی مبانی نظری همیاری های اقتصادی 39 صفحه مقدمه........................................................................................ 18 درآمدی بر همياري........................................................................ 19 تعريف همياري............................................................................ 21 انواع همیاری................................................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مبانی نظری هرزه نگاری اینترنتی

مبانی نظری هرزه نگاری اینترنتی مبانی نظری هرزه نگاری اینترنتی 26 صفحه 2-1- مقدمه . 12 2-2- تعریف مفاهیم .. 13 2-3- هرزه‌نگاری (پورنوگرافی) اینترنتی .. 15 2-4- تاریخچه پورنوگرافی .. 16 2-5- ابعاد هرزه نگاری اینترنتی .. 16 2-6- انواع هرزه‌نگاری .. 17 2-7- ویژگیهای پورنوگرافی .. 18 2-8- اشکال گوناگون عرضه آثار پورنوگرافیک .... 18 2-9- هرزه‌نگاری در اینترنت ... 19 2-10- شیوع استفاده از هر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مبانی نظری نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی

مبانی نظری نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی   مبانی نظری نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی 89 صفحه مقدمه ................................................................................................................................ 12 2-1- پیشینه تحقیق..................................................................................................... 12 2-1-1- مقالاتداخلی................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مبانی نظری گردشگری

مبانی نظری گردشگری مبانی نظری گردشگری 52 صفحه مطالعات نظری....................................................................................................................16 پيشينه گردشگري در جهان..................................................................................................16 پيشينه گردشگري در ايران............................................................................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مبانی نظری کیفیت زندگی

مبانی نظری کیفیت زندگی مبانی نظری کیفیت زندگی 63 صفحه 9 1-2 مقدمه 9 2-2 تاريخچة موضوع در جهان 10 3-2 تاريخچة موضوع کیفیت در ايران 11 4-2 پیمان‌نامه حقوق کودک 13 5-2 اهميت خانواده 14 6-2 كاركردهاي خانواده 16 7-2 اهميت تماس‌هاي فيزيكي   17 8-2 مفهوم پديدة بي‌سرپرستي 18 9-2 علل و انگيزه‌هاي سپردن فرزندان به مراكز شبانه‌روزي 19 10-2 اثرات فقدان والدين 19 10-2 شيوه‌ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مبانی نظری فمنیسم

مبانی نظری فمنیسم  مبانی نظری فمنیسم 77 صفحه 1- تاریخچه مختصر تکوین نظریه ‏های فمنیستی .. 12 ۲- تعاریف مطرح از فمنیسم . 20 پدر سالاری .. 23 تنوع تاریخی .. 24 ۳- نظریه های فمینیستی با دیدگاه سیاسی .. 26 الف: فمینیسم لیبرال اولیه . 26 ب: فمینیسم مارکسیستی .. 27 ج- فمینیسم سوسیالیستی تخیلی .. 30 د- زن به عنوان «دیگری» 32 هـ موج دوم . 34 پاسخ فمنيسم ماركسيستي و سوسيا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مبانی نظری روابط بین نسلی

مبانی نظری روابط بین نسلی مبانی نظری روابط بین نسلی 41 صفحه 2-1 مقدمه 12 2-2 خانواده و روابط بین نسلی . 12 2-2-1 نقش خانواده در روابط بین نسلی . 12 2-2-2 نظریه جامعه شناسی تکاملی خانواده 14 2-3 روند های جمعیتی و روابط بین نسلی . 16 2-4 نظریه های مربوط به روابط بین نسلی . 17 2-4-1 نظریه دلبستگی . 17 2-4-2 نظریه نوع دوستی . 18 2-4-3 نظریه مبادله 19 2-4-4 نظریه ارزش ها 20 2-4-5 تئوری ناهماهنگی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مبانی نظری جهانی شدن

مبانی نظری جهانی شدن مبانی نظری جهانی شدن 66 صفحه -2- جهانی شدن یا جهانی سازی: :..........................................................................23 2-2-«جهانی شدن یک امر محتوم و یک  فرآیند طبیعی است.»:...................................................26 3-2-«جهانی شدن یک پروژه ی ائدولوژیک غربی است.»:...........................................................27 4-2-«جها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مبانی نظری جرایم سایبری

مبانی نظری جرایم سایبری مبانی نظری جرایم سایبری 98 صفحه 1-2مقدمه  2-2مرور تاریخی 1-2-2مروری بر تاريخچة جرائم سایبری 1-1-2-2نسل اول :جرائم رایانه‎ای    2-1-2-2نسل دوم:جرائم علیه داده ها    3-1-2-2نسل سوم:جرائم سایبری     2-2-2تاریخچه جرایم سایبری در ایران     3-2-2مروری بر تاریخچه حریم خصوصی      4-2-2تا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مبانی نظری توسعه و مناطق آزاد

مبانی نظری توسعه و مناطق آزاد مبانی نظری توسعه و مناطق آزاد 51 صفحه مروری بر ادبیات نظری .. 8 1-2 توسعه . 8 مقدمه . 8 1-1-2 مفاهيم توسعه . 12 2-1-2 ابعاد توسعه . 15 3-1-2 شاخص‏هاي توسعه . 18 4-1-2 نهادگرایی و توسعه . 22 5-2-1 توسعه و جهاني شدن .. 26 2-2 منطقه آزاد . 32 1-2-2 تاريخچه و شكل‏گيري مناطق آزاد . 32 2-2-2 دیدگاه‌های نظري ايجاد مناطق آزاد . 39 3-2-2 تجربيات بین‌المل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مبانی نظری تبلیغات دینی

مبانی نظری تبلیغات دینی   مبانی نظری تبلیغات دینی 43 صفحه مقدمه : 9 تعریف تبلیغات : 10 تعريف تبليغ در كتب مرجع : 12 اصول نظري تبليغ : 13 تاريخچه تبليغات : 14 الف . تبليغات نخستين : 15 ب . تبليغات چاپي اوليه : 15 ج . پيدايش تبليغات نوين : 16 د. موسسه هاي تبليغاتي نوين : 18 ه. رسانه الكترونيك : 18 كاركردهاي اجتماعي تبليغات : 19 انواع تبليغات : 20 الف . تقسیم بندی تبلیغات برمبناهای مختلف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مبانی نظری ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی

مبانی نظری ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی   مبانی نظری ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی 27 صفحه 2-1)پيشينه تحقيق.....................................................................................................10 2-1-1)مطالعات انجام شده در كشور هاي مختلف.......................................................10 2-1-2)مطالعات در ايران..................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):