تحقیق, مقاله, اقدام پژوهی, مبانی نظری و ادبیات پژوهش
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
ماردین فایل ماردین فایل ماردین فایل ماردین فایل ماردین فایل

اطلاعیه فروشگاه

همه محصولات فروشگاه بصورت فایل word با قابلیت ویرایش در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. تمامی محصولات فروشگاه قبل از قرار گرفتن بر روی سایت از هر جهت بازدید شده اند و از کیفیت و سلامت آنها اطمینان کامل داریم. برای سهولت در دستیابی به محصولات مورد نظر از قسمت دسته بندی محصولات و یا جستجوگر سایت استفاده کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از قسمت تماس با ما و یا پشتیبانی فروشگاه مشکلات و سوالات خود را مطرح کنید.

پیشینه تبليغات محيطی و ارزش های فرهنگی

پیشینه تبليغات محيطی و ارزش های فرهنگی پیشینه تبلیغات محیطی و ارزش های فرهنگی 70 صفحه همراه با منابع تاریخچه تبلیغات محیطی در ایران ﺷﺮوع اوﻟﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﺎرﭼﯽ ﻫﺎ و در واﻗﻊ ﺑﺮوز ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوﻫﯽ در ﻓﻀﺎي ﺑﺎزار ﮔﺬشتگانﺑﻮد، ﺣﺎل آن­که ﺗﺼﻮر ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎرﭼﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ. ﺗﺼﻮر در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺎرﭼﯿﺎن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎب اﻣﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ‫ﺑﻮده، در ﺣﺎلی &sh ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پیشینه بازنمایی زن در آثار سینمایی

پیشینه بازنمایی زن در آثار سینمایی پیشینه بازنمایی زن در آثار سینمایی 35 صفحه همراه با منابع مقدمه در یک تحقیق کیفی، محقق برخورداری از یک چارچوب نظری از قبل تعیین‌ شده را برای تحقیق ضروری می‎‌داند، به این جهت که عمل محقق را محدود می‌کند (ایمان، 1388: 172). برای پرداختن به مبانی نظری موجود پژوهش، این نظریه‌ها را می‌توان در سه رویکرد تقسیم‌بندی کرد: رویکرد رسانه‌ای که شامل نظریه‌های ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پیشینه آموزش فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی

پیشینه آموزش فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی پیشینه آموزش فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی 70 صفحه همراه با منابع مقدمه: در عصر مجازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) محرک و عامل اصلی اقتصاد جهان است. تغییرات بزرگ این فناوری مدتی است که در عرصه های مختلف جهانی آغاز شده است و دستیابی بهتر و استفاده بهینه از اطلاعات را برای توسعة اقتصادی و پایدار در جهان فراهم ساخته است. (جهانگرد، 1384) ICT توانایی‌ها و قابلیت‌های بسیار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پیشینه اینترنت و نگرش فرهنگی روحانیون

پیشینه اینترنت و نگرش فرهنگی روحانیون پیشینه اینترنت و نگرش فرهنگی روحانیون 75 صفحه همراه با منابع تأثیرات رسانه‌ها بر مخاطبان‌شان را می‌توان در دو حوزۀ تأثیر فُرم (شکل) و محتوا مورد بررسی قرار داد. از آن جا که اینترنت به عنوان رسانه‌ای نوین (از نظر شکل و محتوا) در دهه‌های اخیر ظهور کرده است، لذا بدون تردید، نمی‌توان هیچ کدام از این دو مؤلفه را در تأثیرگذاری آن بر روی کاربرانش نادیده گرفت. طبق نظر اند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پیشینه اینترنت و سبک زندگی جوانان

پیشینه اینترنت و سبک زندگی جوانان پیشینه اینترنت و سبک زندگی جوانان 70 صفحه همراه با منابع انواع سبک زندگی از دیدگاه آدلر    آدلر چند مشکل را که همگی با آنها مواجه می شويم، شرح داد و آنها را در سه طبقه گروه بندی کرد: مشکلاتی که شامل رفتار ما نسبت به ديگران می باشد، مشکلات شغل و مشکلات عشق و محبت. او چهار سبک زندگی اساسی که می توانيم برای پرداختن به اين مشکلات اختيار کنيم، معرفی کرد که عبارتند از: تيپ سلطه گر؛ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(204):
پرفروش ترین محصولات
filesell filesell