تحقیق, مقاله, پایان نامه, پروژه های حقوقی, اقدام پژوهی, مبانی نظری و ادبیات پژوهش
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
ماردین ماردین ماردین ماردین ماردین ماردین

اطلاعیه فروشگاه

همه محصولات فروشگاه بصورت فایل word با قابلیت ویرایش در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. برای سهولت در دستیابی به موضوع مورد نظر از قسمت دسته بندی محصولات و یا جستجوگر سایت استفاده کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از طریق پشتیبانی فروشگاه و یا ایمیل payannameh@chmail.ir در 24 ساعت شبانه روز با ما در ارتباط باشید. ارتباط تلگرامی از طریق mardinfile@

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

163 صفحه

چکیده:

عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است. در این پایان نامه سعی شده به یکی از آثار عقد بیع یعنی تسلیم مبیع پرداخته شود. به ویژه هنگامی که مبیع کلی است که در این صورت ، بایع مبیعی را که تسلیم می نماید باید دارای همان اوصافی باشد که طرفین  در قرارداد توافق کرده اند تا تعهد او ایفاء گردد . تسلیم همه انواع مبیع چه معین و چه کلی دارای آثار متفاوتی است از جمله اینکه سبب ایفای تعهد بایع می شود و نیز تسلیم اختیاری مبیع سبب ساقط شدن حق حبس می گردد و بایع ، دیگر حق استرداد آنچه که تسلیم کرده است را ندارد حتی اگر مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرده باشد. بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی که زمان انتقال مالکیت  مبیع کلی را همانند عین معین زمان انعقاد عقد دانسته اند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد به محض انعقاد عقد، مالکیت منتقل نمی شود، بلکه زمان انتقال مالکیت ، زمان تسلیم یا اختصاص می باشد. اثر دیگر تسلیم مبیع این است که موجب انتقال ضمان معاوضی  به خریدار می گردد و اگر قبل از تسلیم مبیع عین معین و یا در حکم آن ، یعنی کلی در معین و همچنین قبل از تسلیم مبیع کلی فی الذمه وبعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، در اثر آفت سماوی، تلف صورت گیرد بیع منفسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد. گرچه در این زمینه میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

واژگان کلیدی:

مبیع کلی،تسلیم، تسلم، ایفای تعهد،حق حبس،انتقال مالکیت، ضمان معاوضی

 

فهرست مطالب  

 عنوان                                                                                                                                                  صفحه                                                                                                                                مقدمه. 12

فصل اول : تعاریف و مفاهیم. 16

طرح بحث : 16

مبحث اول : مبیع. 16

گفتار اول : مفهوم مبیع. 17

گفتار دوم : اقسام مبیع. 17

بند اول: عین معین و یا در حکم آن. 17

بند دوم:عین کلی فی الذمه. 19

بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع. 20

گفتار سوم : اوصاف مبیع. 22

بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد. 22

بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد. 23

بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد. 24

بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد. 25

بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد. 29

بند ششم:ملک بایع باشد. 29

گفتار چهارم : توابع مبیع. 30

بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع. 31

بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبیع. 32

مبحث دوم:تسلیم و تسلم. 33

عنوان                                                                                                                                                  صفحه گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم. 33

بند اول:مفهوم تسلیم. 33

بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض.... 35

گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم. 38

بند اول: ماهیت.. 38

بند دوم: مبنای تسلیم. 39

بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع. 40

گفتار سوم:کیفیت تسلیم. 41

گفتار چهارم:اقسام تسلیم. 43

بند اول:تسلیم عملی.. 43

بند دوم:تسلیم حکمی.. 44

مبحث سوم:موضوع تسلیم. 48

گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن. 48

بند اول:مبیع عین معین.. 49

بند دوم :مبیع کلی در معین.. 55

بند سوم:کلی فی الذمه. 56

گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن. 58

بند اول:عین معین.. 59

بند دوم:کلی در معین.. 60

بند سوم:  کلی فی الذمه. 61

گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن. 62

عنوان                                                                                                                                                  صفحه بند اول: عین معین.. 62

بند دوم: کلی در معین.. 62

بند سوم: کلی فی الذمه. 63

گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع. 64

بند اول:اختلاف در مقدار مبیع. 64

بند دوم : اختلاف در جنس مبیع. 65

بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع. 65

گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع. 66

خلاصه  فصل اول: 67

فصل دوم : احکام تسلیم. 69

طرح بحث : 69

مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم. 69

گفتار اول : زمان تسلیم مبیع. 70

بند اول:عوامل تعیین کننده 70

بند دوم : آثار تأجیل.. 72

بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن.. 75

بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر. 78

بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد. 78

بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد. 79

بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین.. 81

بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی.. 84

عنوان                                                                                                                                                  صفحه بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع. 85

گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع. 86

بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم. 89

بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین.. 90

بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی.. 92

بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع. 93

گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع. 95

بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم. 95

بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی.. 97

بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع. 98

مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن. 100

گفتار اول : تسلم مبیع. 100

بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم. 100

بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی.. 102

بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع. 104

گفتار دوم:تحمل هزینه ها 105

خلاصه فصل دوم. 106

فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم. 108

طرح بحث : 108

مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی.. 108

گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد. 108

عنوان                                                                                                                                                  صفحه بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد. 109

بند دوم: ماهیت حقوقی.. 110

بند سوم : پرداخت کننده مبیع. 111

بند چهارم : گیرنده مبیع. 113

بند پنجم :موضوع وفای به عهد. 114

بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع. 117

گفتار دوم :اثر تسلیم در  سقوط حق حبس... 119

بند اول : شرایط ایجاد. 120

بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس... 121

بند سوم : آثار حق حبس... 122

بند چهارم : ساقط شدن حق حبس... 124

بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد. 125

بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی.. 126

گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی.. 127

بند اول: انتقال مالکیت مبیع. 127

بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت.. 129

بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف... 131

گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی.. 133

بند اول: تعریف... 133

بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض.... 133

بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع. 134

عنوان                                                                                                                                                  صفحه بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض.... 135

بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض.... 136

بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی.. 137

بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی.. 138

بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده 387 قانون مدنی.. 138

بند نهم : معنای تلف در ماده 387 قانون مدنی.. 142

بند دهم : اتلاف مبیع. 142

بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس... 146

بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع. 146

بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض.... 147

بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده 388و 425. 148

بند پانزدهم: استثنائات.. 149

بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی.. 151

مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد. 153

گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف.. 153

گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن.. 154

گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد. 154

خلاصه فصل سوم. 155

نتایج: 156

پیشنهادات.. 161

فهرست منابع و مآخذ. 162


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ho104_416676_7171.zip196.9k

پرفروش ترین محصولات
filesell filesell